Oferty Pracy

Konkurs na stanowisko Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Termin składania ofert: do 4 września 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

CWRKDiZ_Piła_Nabór na stanowisko Specjalisty 0,5etatu

Informacja z naboru - pod tym linkiem 


Konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Termin składania ofert: do 29 marca 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

CWRKDiZ_Piła_konkurs_na_kadry i płace 18 03 2020
Informacja z naboru Kadry i płace 30.03.2020 


Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Piła_konkurs_na_kadry i płace_2020_2

Termin składania ofert: do 2-go marca 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Informacja z naboru Kadry i płace 17 03 2020


Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Piła_konkurs_na_kadry i płace

Termin składania ofert: do 10 lutego 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Informacja z naboru Kadry i płaceOK


Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Piła_konkurs_na_gł.księgowego2020

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgoweg Informacja z naboru glownyksiegowy_02_2020


Konkurs na stanowisko Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Piła_konkurs_na_specjalistę

Termin składania ofert: do 19 kwietnia 2019 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty specjalista_maj2019


Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Pila_konkurs_na_specjaliste_ds_analiz17102018

Termin składania ofert: do 31 października 2018 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Wyniki naboru na stanowisko Starszego Specjalisty Wynikinaboru_starszyspecjalista_ds_analiz


Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Pila_konkurs_na_gl_ksiegowego17102018

Termin składania ofert: do 31 października 2018 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgowego  – Wynikinaboru_gl_ksiegowyKonkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

CWRKDiZ_Pila_konkurs_na_glownego_ksiegowego

Termin składania ofert: do 14 października 2018 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21


Konkurs na stanowisko Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Konkurs

Informacja o wynikach naboru Piła, dnia 25 lipca 2018 roku
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Informujemy, że została zakończona procedura naboru na
– wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Wybrana została Pani Joanna Pikulik, zam. Piła

UZASADNIENIE:
Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji była najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.