Oferty Pracy

Konkurs na stanowisko PODINSPEKTORA (ds. doradztwa zawodowego) w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile; 0,75 etatu

Termin składania ofert: do 10 marca 2023 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Podinspektora - pobierz treść ogłoszenia

Ogłoszenie z naboru
 
Konkurs na stanowisko SPECJALISTY (ds. projektów krajowych i zagranicznych) w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile; 1,0 etatu

Termin składania ofert: do 10 marca 2023 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Specjalisty - pobierz treść ogłoszenia

Ogłoszenie z naboru
 
Konkurs na stanowisko: SPECJALISTA  (ds. doradztwa zawodowego - w ramach zastępstwa) w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile;  0,5 etatu

Termin składania ofert: do 23.12.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko specjalisty - oferta do pobrania
 
Konkurs na stanowisko: SPECJALISTA (ds. współpracy i rozwoju) w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile;  1,0 etatu

Termin składania ofert: do 25.11.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Specjalisty - pobierz treść ogłoszenia

Ogłoszenie z naboru
 
Konkurs na stanowisko: SPECJALISTA (ds. doradztwa zawodowego) w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile;  0,5 etatu

Termin składania ofert: do 18.11.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Specjalisty - pobierz treść ogłoszenia
 
Konkurs na stanowisko: STARSZY SPECJALISTA (ds. doradztwa zawodowego) w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile;  1,0 etatu

Termin składania ofert: do 30.09.2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty - pobierz treść ogłoszenia
 
Konkurs na stanowisko SPECJALISTY w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile 0,5 etatu

Termin składania ofert: do 18 marca 2022 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Specjalisty - pobierz treść ogłoszenia
Przedłużono termin składania dokumentów do 01.04.2022 r.
Konkurs na stanowisko Specjalisty przedłużony termin składania dokumentów - pobierz treść ogłoszenia 
Informacja z naboru 25 04 2022
 
Konkurs na stanowisko Głównego księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Termin składania ofert: do 19.11.2021 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Głównego księgowego - pobierz treść ogłoszenia

Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty ds. kadr i płac
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Termin składania ofert: do 19.11.2021 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty - pobierz treść ogłoszenia
Termin składania ofert przedłużono do 03 grudnia 2021 r. włącznie. 
Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty ds. kadr i płac - pobierz treść ogłoszenia
Informacja o wynikach naboru - 8.12.2021

Konkurs na stanowisko Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Termin składania ofert: do 4 września 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

CWRKDiZ_Piła_Nabór na stanowisko Specjalisty 0,5etatu

Informacja z naboru - pod tym linkiem 

Konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 29 marca 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.

Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 2-go marca 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 10 lutego 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 15 stycznia 2020 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21
Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgoweg Informacja z naboru glownyksiegowy_02_2020

Konkurs na stanowisko Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 19 kwietnia 2019 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21
Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty specjalista_maj2019

Konkurs na stanowisko Starszego Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 31 października 2018 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21
Wyniki naboru na stanowisko Starszego Specjalisty Wynikinaboru_starszyspecjalista_ds_analiz

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 31 października 2018 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21
Wyniki naboru na stanowisko Głównego księgowego  – Wynikinaboru_gl_ksiegowy


Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Termin składania ofert: do 14 października 2018 r. włącznie. Liczy się data wpływu.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21

Konkurs na stanowisko Specjalisty
w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Informacja o wynikach naboru Piła, dnia 25 lipca 2018 roku
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
64 – 920 Piła, ul. Bydgoska 21
Informujemy, że została zakończona procedura naboru na
– wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
Wybrana została Pani Joanna Pikulik, zam. Piła
UZASADNIENIE:
Wskazana kandydatka spełniła wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji była najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.