Kontrole, Audyty, Sprawozdania

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego jednostki Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ul. Bydgoska 21 64-920 Piła Stan w dniu 01.01.2021 r.  

Czytaj więcej

Kontrole, Audyty, Sprawozdania

Zestawienie zmian w funduszu jednostki CWRKDiZ w Pile na dzien 31 12 2022 Informacja dodatkowa CWRKDiZ w Pile na dzien 31 12 2022 Rachunek zysków i strat CWRKDiZ w Pile na dzien 31 12 2022 Bilans jednostki budżetowej CWRKDiZ w Pile na dzien 31 12 2022

Czytaj więcej