IOD

Wszelkie sprawy związane z ochroną Państwa prywatności, zarówno te adresowane bezpośrednio do Centrum, jak i związane z działalnością naszych podwykonawców, możecie Państwo omawiać z powołanym przez Centrum Inspektorem Ochrony Danych, panem Krzysztofem Ślósarskim, pisząc na adres poczty elektronicznej iod@cwrkdiz.pila.pl.